Dzisiejszym wpisem chciałbym przypomnieć zapomniany (a dla wielu naszych młodszych czytelników pewnie nieznany) epizod z historii naszej miejscowości, jakim były prowadzone w Laskowej poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Gdyby nie zachowana fotografia trudno byłoby sobie wyobrazić, że praktycznie w centrum naszej wsi istniał otwór wiertniczy wraz z charakterystyczną zabudową techniczną, którą kojarzyć można z szybami naftowymi znanymi z okolic Gorlic i Jasła.

Udało mi się dotrzeć do dokumentacji dotyczącej prowadzonych w Laskowej prac poszukiwawczych, jak i samego odwiertu. Można się z niej dowiedzieć, że w latach 70. ubiegłego wieku Zjednoczenie Górnictwa Naftowego prowadziło na terenie powiatu limanowskiego działalność polegającą na poszukiwaniu zasobów ropy i gazu. W 1972 roku powstał w Laskowej otwór wiertniczy JAWORZNA-1. Prace wiertnicze prowadzone były w latach 1972-1974. Sporym zaskoczeniem może być informacja, iż w trakcie prowadzonych odwiertów udało się osiągnąć głębokości aż 3,200 m!

Obecnie w miejscu, w którym stała wiertnica rośnie drzewo, w którego gałęziach można dostrzec zaspawaną rurę z tabliczką z nazwą odwiertu.

Co ciekawe Laskowa ma również inne związki z przemysłem naftowym i to sięgające znacznie wcześniej, bo aż do wieku XIX. Ale to już całkiem inna historia…(FP)